Je auto valt uit tijdens rijden of start niet

Hieronder bespreken we praktijkgevallen waarbij de auto uitvalt tijdens het rijden of de motor afslaat. Voorvallen die we als auto diagnose-specialist vaak tegenkomen. Via een storingsdiagnose weten we meestal de oorzaak te achterhalen.

Auto valt uit tijdens rijden of slaat af

Je auto valt uit tijdens het rijden of slaat af? Dan ontbreken een of meerdere van de 3 voorwaarden voor een motor te blijven draaien. Een motor heeft brandstof, lucht (zuurstof) en een ontsteking nodig om te kunnen lopen. Het kan ook zijn dat de mengverhouding tussen brandstof en lucht niet juist is.

De auto kan uitvallen door het ontbreken van de brandstof. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • een defecte brandstofpomp
  • het uitvallen van het relais van de brandstofpomp
  • het uitvallen van de voedingsspanning van de injectoren
  • het uitvallen van de krukassensor, waardoor het motormanagement niet meer weet wanneer in te spuiten

De auto kan ook uitvallen doordat de ontsteking ontbreekt. Mogelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • een defecte bobine
  • aansturing van de bobine ontbreekt door een defecte krukassensor
  • voedingspanning ontbreekt op de bobine door een defect relais
  • geen compressie door een defecte klep in geval het een diesel betreft

Lucht krijgt de motor in principe altijd wel, tenzij het inlaattraject op de een of andere manier geblokkeerd raakt, door bijvoorbeeld een verstopt luchtfilter.

Tot slot kan een auto uitvallen door een foutieve mengverhouding van brandstof en lucht. Bijvoorbeeld vanwege een defecte luchtmassameter, inlaatspruitstukdruksensor, gasklepstandsensor of lambdasonde.

Een voorbeeld uit onze auto diagnose-praktijk is de haperende VW polo van mw. Luurs die regelmatig tijdens het rijden afsloeg.

Auto start niet of pakt niet aan

Start je auto niet of pakt deze niet goed aan? Dan zien we 2 mogelijkheden. De startmotor gaat niet rond en daardoor pakt de auto niet aan. Of de startmotor gaat wel rond, maar de auto pakt niet aan.

In het eerste geval kan dit bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een defecte startmotor, een lege accu, of het ontbreken van de aansturing naar de startmotor. In het tweede geval moet er gekeken worden of er een van de voorwaarden (brandstof, lucht (zuurstof), ontsteking en de juiste mengverhouding brandstof/lucht) ontbreekt, die nodig zijn om de auto te laten lopen.

Mogelijke oorzaken voor het ontbreken van een van de voorwaarden zijn hetzelfde als bij het uitvallen van de auto.

Auto houdt in

Je auto houdt in. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat de mengverhouding van het lucht/brandstof-mengsel niet meer klopt op het moment dat de auto inhoudt. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een defecte luchtmassameter, inlaatspruitstukdruksensor, gasklepstandsensor, of een lambdasonde. Het kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld een krukassensor kortstondig happert, waardoor op dat moment even geen brandstof ingespoten wordt, of de voedingsspanning van injectoren of bobine even wegvalt.

Een voorbeeld uit onze diagnose praktijk is de stotterende Nissan Micra van dhr. Meijer die regelmatig inhield tijdens het rijden.

Motorstoringslampje: auto valt uit tijdens rijdenMotorstoringslampje brandt

Als het motorstoringslampje brandt, houdt dat niet automatisch in dat je niet meer met je auto kan rijden. Zolang er voldoende olie en koelvloeistof in zit en de motor niet apart loopt, inhoudt of rare geluiden maakt kan je met je auto blijven rijden. Wel is het raadzaam het motormanagementsysteem van de auto zo spoedig mogelijk uit te laten lezen om te kijken wat de oorzaak van het branden van het motorstoringslampje is. Oorzaken voor het branden van het motorstoringslampje kunnen heel divers zijn. Als eerste moet het storingsgeheugen van het motormanagement uitgelezen worden. Aan de hand daarvan kan een verdere diagnose uitgevoerd worden.

Neem contact op!

Wil je zeker weten hoe het komt dat jouw auto uitvalt tijdens het rijden of niet start? Neem contact met ons op via tel. 0572-358151 voor meer informatie over de storingsdiagnose voor auto’s of om direct een afspraak te maken.

Gerelateerde pagina’s