• 0572 - 358 151
  • Praamstraat 13, 8102 HM Raalte

Oorzaak en Oplossing Storing

Auto slaat af

Een motor heeft brandstof, lucht (zuurstof) en een ontsteking nodig om te kunnen lopen. De auto slaat af. Op dat moment ontbreekt 1 van deze 3 voorwaarden of de mengverhouding tussen brandstof en lucht is niet juist.

Mogelijke oorzaken voor het ontbreken van de brandstof kunnen bijvoorbeeld zijn; een defecte brandstofpomp, het uitvallen van het relais van de brandstofpomp, het uitvallen van de voedingsspanning van de injectoren, of het uitvallen van de krukassensor, waardoor het motormanagement niet meer weet wanneer in te spuiten.

Oorzaken voor het ontbreken van de ontsteking kunnen bijvoorbeeld zijn; een defecte bobine, aansturing van de bobine ontbreekt door een defecte krukassensor, voedingspanning ontbreekt op de bobine door een defect relais, of er is geen compressie door een defecte klep in geval het een diesel betreft.

Lucht krijgt de motor in principe altijd wel, tenzij het inlaattraject op de 1 of andere manier geblokkeert raakt, door bijvoorbeeld een verstopt luchtfilter.

Een foutieve mengverhouding van brandstof en lucht, kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een defecte luchtmassameter, inlaatspruitstukdruksensor, gasklepstandsensor, of een lambdasonde.

 

Een voorbeeld uit onze diagnose praktijk is de haperende VW polo van mw. Luurs die regelmatig tijdens het rijden afsloeg.

 

Auto start niet / pakt niet aan

Uw auto start niet of pakt niet aan, hierin onderscheiden we 2 mogelijkheden. De startmotor gaat niet rond en daardoor pakt de auto niet aan. Of de startmotor gaat wel rond, maar de auto pakt niet aan.

In het eerste geval kan dit bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een defecte startmotor, een lege accu, of het ontbreken van de aansturing naar de startmotor.

In het 2de geval moet er gekeken worden of er 1 van de voorwaarden (brandstof, lucht (zuurstof), ontsteking en de juiste mengverhouding brandstof/lucht) ontbreekt, die nodig zijn om de auto te laten lopen.

Mogelijke oorzaken voor het ontbreken van 1 van de voorwaarden zijn hetzelfde als bij het afslaan van de auto.

 

Auto houdt in

Uw auto houdt in. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat de mengverhouding van het lucht/brandstof mengsel niet meer klopt op het moment dat de auto inhoudt. Dit kan veroozaakt worden door bijvoorbeeld een defecte luchtmassameter, inlaatspruitstukdruksensor, gasklepstandsensor, of een lambdasonde. Het kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld een krukassensor kortstondig happert, waardoor op dat moment even geen brandstof ingespoten wordt, of de voedingsspanning van injectoren of bobine even wegvalt.

 

Een voorbeeld uit onze diagnose praktijk is de stotterende Nissan Micra van dhr. Meijer die regelmatig inhield tijdens het rijden.

 

Motorstoringslampje brandt

Als het motorstoringslampje brandt houdt dat niet automatisch in dat u niet meer met uw auto kunt rijden. Zolang er voldoende olie en koelvloeistof in zit en de motor niet apart loopt, inhoudt, of rare geluiden maakt kunt u met uw auto blijven rijden. Wel is het raadzaam het motormanagementsysteem van de auto zo spoedig mogelijk uit te laten lezen om te kijken wat de oorzaak van het branden van het motorstoringslampje is. Oorzaken voor het branden van het motorstoringslampje kunnen heel divers zijn. Als eerste moet het storingsgeheugen van het motormanagement uitgelezen worden. Aan de hand daarvan kan een verdere diagnose uitgevoerd worden.

 

Gerelateerde pagina's

Auto diagnose

Storingsdiagnose

Werkwijze storingsdiagnose

Auto uitlezen

Tarief storingsdiagnose

Voorbeeld VW Polo

Voorbeeld Nissan Micra

 


Motorstoringslampje
Luchtmassametersignaal verspringt
Bovag RWD GMTO Aixam
  • 0572 - 358 151
  • Praamstraat 13, 8102 HM Raalte
  • YouTube